Ja som a lloc!!Mitjans

* Podeu seguir algunes imatges al bloc de Mitjans Notícies del Camp d'Aprenentatge

 

 

 

QUADERN DE BITÀCOLA

“Caixa situada davant el timó, en la qual hi va la brúixola i un llum./Llibre en el qual s’enregistren les dades de navegació estimades”

 

 


 

EL BUC INSIGNIA “MARTA MATA” HA INICIAT EL SEU CINQUÈ VIATGE

...El viatge acabà pels volts del solstici d'estiu, banderoles i gallardets sota un sol intens, el buc, passatge i tripulació resplendiren amb una nova lluïssor als ulls: el reflex d'una mirada intensa i espurnejant de consciències... naturals! i un clam d'amor i desig de respecte per la Mare terra i les seves criatures: pau a la terra i als mars, prou de càstig i espoli a l'ordre atàvic que regenta la natura...

La nau restà ancorada a les drassanes, revisada i condicionada per al nou viatge, esperant un increment significatiu en el passatge... mentre tant, restava a disposició de les autoritats portuàries locals, per prestar serveis recreatius i de lleure les dilatades tardes de calma anticiclònica, a tocar d'un assedegat riu Anoia que s'anava depurant, camí de la veïna capital de qui pren el nom...

REVISIÓ I CONDICIONAMENT ESTRUCTURAL DEL BUC REALITZAT A LES DRASSANES DE CAN PAPASSEIT

Responent a noves ordres i comunicats oficials d'alts càrrecs i dirigents del Govern del País, el buc Marta Mata havia d'incrementar la capacitat de passatge en una nova i definitiva cabina, així doncs, atenent als requeriments prescrits, s’ha reestructurat la Coberta superior del buc per instal·lar-la i així condicionar millor l'espai disponible a bord.

Cabina 4 dita de “Rovellons”; Cabina 5, de “Alícia i Meravelles”; Cabina 6 de “Tanits”; Cabina 7 de “Tintins”; Cabina 8 dita de “Petits prínceps”; Cabina 9 dita de “Massagrans”, conservant les ja disponibles cabines auxiliars, i de magatzem, cabina de “Material fungible”, “Cabina de recursos musicals” “Cabina de magatzem”, “cabina de noves tecnologies”.

A la coberta Inferior, a babord, s'han fet millores de manteniment i provisió de materials específics per equipar les cabines temàtiques: “Ambient Artístic”, “English Atmosphère”, “Ambient de fusteria”, “Ambient de Ciències naturals i Investigació” i “Body expression atmoshère”, aquest darrer, instal·lat a les dependències del gimnàs del buc.

A estribord, es mantenen les tres cabines més antigues del buc: Cabina 1 dita de “Patufets”; Cabina 2 “de Pinotxos”; i Cabina 3 “de Tabalugues”; a més a més, s'ha condicionat una cabina auxiliar, a modus de cambra fosca per delitar el passatge bo i iniciant-lo en les beceroles de l'art fotogràfic, “congelem la imatge” és la seva divisa; de costat, hi ha una cabina emmirallada “tipus camerino de teatre”, amb accessoris de maquillatge, disfresses i tarima d'assaig per fomentar les iniciatives teatrals i representacions, coneguda com “Ambient de dramatització”.

Tant el passatge com la tripulació també disposen d'una “Cabina de mediateca” on satisfer les seves inquietuds informatives, recreatives i expressives, a destacar el gran esforç personal, organitzatiu i econòmic que ha permès inventariar, catalogar i dinamitzar aquesta cabina, per submergir el passatge en el plaer de la lectura, amb el vist-i plau d'uns agents externs dits Punt-Edu. Per tal de satisfer la demanda d'insadollables lletraferits i habituals, aquest espai ha ampliat l'horari de disponibilitat, oferint també servei a les hores d'esbarjo.

És en aquest indret on tenen lloc les reunions d'un variat Consell de redacció, responsables de crear i editar una novadora publicació periòdica, gratuïta, germana del Quadern de bitàcola: els refrescants “Esquitxos de sal”. La “Cabina de Recursos pedagògics i tecnològics roman com sempre a disposició de la tripulació.

Els serveis de Cuina i Menjador ocupen una gran sala, a la zona central del buc, propera a una cabina annexa on s'ubica una “Cabina de tertúlies“, anomenada “Escola de Pares i Mares”. També les dependències de Sala de màquines, annexos i cabines principals del Capità i Segon de bord, -dit ara Pilot de la nau-, ocupen sengles cabines centrals.

Els espais exteriors també llueixen endiumenjats parterres, bo i esperant que l’arbrat creixi esponerós i procuri bones ombres per guarir-se de les fortes solellades de primavera i estiu... S'ha proveït la cabina-pista exterior i els seus voltants amb material lúdic per fer més amenes les estones recreatives i d'esbarjo: taula de ping-pong, acollidors bancs de fusta per llegir còmodament la variada oferta de llibres que ofereix el carromòbil literari, xanques, cordes, guixos de colors i material simbòlic per la menudalla...

El primer dimarts de setembre del 2009, el capità, i gran part de la tripulació del buc feren acte de presència a la nau per tal de posar-se en marxa i rebre les primeres instruccions generals. En aquella primera trobada, feren acte de presència els nous oficials destinats al buc, expectants i il·lusionats, després de la visita formal de presentació, es serví un àpat informal de benvinguda a tots els assistents, i un renovat ritual de desitjos i compromisos. S'oferí als presents un exemplar de les “Cartes de navegació pel buc”, una complerta guia per situar-se i facilitar la navegació un cop arribats a mar obert... Atesa la major complexitat de la nau, la tripulació prevista per la nova temporada, s'incrementa amb nous oficials, mariners i gent de la mar:

TRiPULACIÓ TEMPORADA 2009-2010:

Capità: Sra. Eva Bernadas i Cirera, donant continuïtat en les seves funcions de manar la tripulació i dirigir el buc al seu port de destí, representar al buc “Marta Mata“, donar-lo a conèixer i solucionar les múltiples incidències del dia a dia que sorgeixin a alta mar o als ports d'atracament... d’acord amb les instruccions que regeixen al territori marítim on pertany la nau, és a dir, territori català.

Pilot: amb funcions d'arbitrar la provisió, renovació, adequació i desenvolupament de les Cartes dels Mars per on es navegarà, -dites “Programacions LOE”- de les Taules i instruments de reflexió que estan en ús i són necessaris a tots els Oficials, així com dels itineraris, escales i ports d'avarament a realitzar. El pilot portarà els llibres foliats i segellats, segons correspon al seu càrrec, així també durà el control del “Quadern de Bitàcola” i el control de l’“Agulla nàutica” que, malgrat els balancejos que es puguin esdevenir, en tot moment haurà d'assenyalar el nord; Per a tal càrrec ha estat designada la Sra: Mata Hervàs i Solà.

Sobrecàrrec: Qui realitzarà funcions administratives, donarà comptes i raons de les seves operacions en un llibre especificat per al cas, que tindrà els mateixos requisits exigits al de la Comptabilitat del Capità, i respectarà a aquest en la seva autoritat. Aixecarà acta de cadascuna de les reunions formals esdevingudes en el decurs de la travessa entre els membres de la tripulació i els mandataris del buc. Vetllarà també per les bones relacions amb les autoritats portuàries locals, i altres institucions que ho requereixin. Sra. Arantxa Sena García De Eulate.

Tres Contramestres, amb funcions de conservar l'ordre, la disciplina i el bon servei de la tripulació, demanant al Capità les ordres i instruccions convenients, i avisant de tots els esdeveniments previstos o necessaris i de les contingències sobrevingudes. Portaran també l'inventari del maquinari i pertinences de les cabines subjectes al seu control, i també vetllaran perquè cada mariner faci el treball assignat d'acord amb les instruccions rebudes, i vetllaran per la seva execució i puntualitat. Contramestres de la Coberta superior: Sra Arantxa Sena García de Eulate, responsable-coordinadora de la sub-tripulació de la comunitat de Grans. Sr. Toni Monclús Arnau, responsable-coordinador de la sub-tripulació de la comunitat de Mitjans Contramestre de la Coberta Inferior: Sra. Mireia Puig i Marsal, responsable-coordinadora de la Comunitat de Petits

OFICIALS I MARINERS:

Oficial de Marina responsable de la cabina “Patufets": Sra. Ivet Domínguez i Gabarró i oficial adjunt: Lina Codina Torruella. Oficial de Marina responsables de la cabina “Pinotxos": Sra. Mireia Puig i Marsal. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tabalugues” :Sra. Laura Romero González. Oficial de Marina responsable de la cabina “Rovellons”:Sr.Toni Monclús Arnau. Oficial de Marina responsable de la cabina “Alícia i Meravelles”: Sra. Marta Trullols Rodríguez. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tanits”: Sra. Núria Encinas Marquès. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tintins”: Sr. Josep Mª Solé Valls. Oficial de Marina responsable de la cabina “Petits Prínceps”: Sra. Montserrat Mir Gelabert. Oficial de Marina responsable de la cabina “Massagrans”: Sra. Arantxa Sena García de Eulate. Oficial de Marina responsable de l'ambientació musical: Sra. Marta Carbonell Bosch. Oficials de Marina responsables de l'àrea de fitness i treball corporal: Sra. Marta Trullols Rodríguez i Sr.Víctor Maldonado Bascones. Oficial de Marina responsable de l'adquisició de les competències linguïstiques i traduccions a l'idioma anglès: Sra. Montse Carrillo Barlam, anomenada teacher amb la col.laboració de la speaker Sara. Oficial de Marina responsable de prevenció i avisament de noves necessitats del Passatge incorporat: Sra. Cristina Vargas Molina. Oficial de Marina responsable d'assistència religiosa catòlica a bord: Sra. Marisa Singla. Oficials de Marina responsables de preparació i dinamització de Projectes d'Entorn a les Cabines. Superiors del buc: Srs: Joan Miret Bergadà, Marta Hervàs i Solà, Víctor Maldonado Bascones, i Josep Mª Solé Valls. Oficial de Marina responsable de la organització, catalogació, inventari i gestió de la Biblioteca- mediateca del buc, sota el Pla director Punt Edu: Sr. Josep Mº Solé Valls. Cap del Servei d'administració, burocràcia, cobraments i afers diversos: Sra. Ana Mª Sánchez. Cap de Màquines, manteniment i servei d'acollida i atenció al Passatge: Sra. Toni Tostado. Cap del Servei de Neteja d'abord i responsable del seu equip Carmen Rodríguez, Pilar Vilches, Trini Pulido, Eva Calle, Tere Ruiz. Cuiner en cap del buc i responsable d'avituallament i provisions: Sra Sílvia González, amb el suport i supervisió de Càtering Campos Estela. Assistents de cuina i amfitriones de passatge: Sra: Antònia Giné. Assistents d'Animació i Activitats recreatives i jocs lúdics per al Passatge menut: Sres. Sílvia Gonzàlez, Joana Garrido. Marinera emèrita i assessora en instrucció musicals i Himnes diversos: Sra. Glòria Tomàs Tort. Mariner responsable de la correspondència transmarítima i institucional, Sr: Jordi Palà. Mariners i Oficials de Marina en funcions d'assessorament i Col·laboracions diverses: Sr. Marc Sanchez psicòleg de l'EAP d'Aqualada. Sra delegada d'Assumptes portuaris locals i d'assistència social, Sra: Vanesa Gonzàlez. Oficial en Cap de la marina, en funcions d'Inspecció tècnica, pedagògica, assessorament, supervisió i burocràcia, oficiant també de Pràctic: Sra Pilar Casals Bosch. Serveis de suport incondicional al buc: Provisió d'uniformes per al Passatge i la Tripulació, col·laboracions diverses i aportacions econòmiques: AMPA del Ceip “Marta Mata” presidida per Sra . Laura Martí i Magda Martínez, Marta Riba, Pilar Torbellino, Yolanda Pacheco, Alícia Alamillo, Pedro Garcia...

RELACIÓ DEL PASSATGE:

CABINA 1 -PATUFETS-. Alex Bocache Alamillo, Roger Comellas Hervàs, Jana Costa Puig, Carla Costa Puig, Pau Costa Puig, Lina Dahouch Essakkar, Isaac Davila Garcia, Alan Marín Alonso, Yuri Deulofeu Pérez, Paula Duarte Gonzàlez, Aron Lopez Rojo, Nasim Akridi, Raul Montemayor Galindo, David Pacheco Llamas, Luna Pérez-Vico Garrido, Daniel Pizarro Viñas, Ainara sanchez Gil, Yaiza Serrano LLerena, Andres Velasco Malle

CABINA 2 -PINOTXOS-. Gabriel Alamillo Olivenza, Elsa Albareda Redondo, Àyelin Álvarez Cuellar, Pablo Alvarez Navarro, Marta Andreu Casanella, Adrian Caizza Gálvez, Aya El Madhoun, Xavier Garrudo Martínez, Paula Jiménez Peña, Sara López Seguí, Rut Marin Vique, Eva Marsal Gabarró, Ander Martín Pérez, Eric Martínez Corchado, Joel Medina Caballero, Marwa Mouhli El Ouahabi, Safae Mouhli El Ouahabi, Mohamed Mouhli El Ouahabi, Míriam Olmo Cañadas, Raul Ordoñez Gradoa, Ainoa Pérez Moreno, Pol Piqué Expósito, Joana Riba Comellas, Fatima Tlarhi Amrhar, Aroa Zarillo Bautista, Sergi Ciruelo Dalmases

CABINA 3 -TABALUGUES-. Nora Bartual Ramos, Alex Carrasco Rodríguez, Anna Checa Espin, Dídac Drago Pacheco, Javier Escobar Ortega, Maria Fernández Gómez, Lorenzo Gaertner Föerster, Judit Galan Garcia, Jan López Bocache, Yerai Marin Alonso, Kevin Martos Torres, Chaymae Mouaddah Sebbahi, Lamyae Mouaddah Sebbahi, David Muñoz Pujol, Zoe Palma Cañete, José Pardo Posadas, Andrea Pascual Martín, Judit Pous Mora, Alba Robles Prieto, Erin Sanchez Romero, David Santano Ramos, Alba Serrano Alvarez, Roger Sevilla Duran, Lucia Soriano Trabalon, Alba Trucharte Garcia, Ander Venteo Plaza, Alan Gonzalez Ordoñez

CABINA 4 -ROVELLONS- Joel Aguilar Fernandez, Eric Arbiol Bertos, Ariadna Benito Robles, Gisela Bocache Alamillo, Irina Bocache Marín, Adrià Búrria Pérez, Arnau Cano Torra, Cristian Ciruelo Dalmases, Adriana Deulofeu Pérez, Ijlal Errouas, Maria Figueredo Pedraza, Marcos García Ortiz, Daniel Garrudo Martínez, Ivette Gil Tur, Cesc Gómez Gabarri, Alegria González Hudyma, Oliver Laguna Moyano, Eric López Seguí, Nathan Lorente Soria, Josep Martínez Dominguez, Dúnia Núñez Coscollola, Aaron Rodríguez Vilches, Emma Santano Moreno, Pau Serrano Álvarez, Iker Venteo Plaza

CABINA 5 -ALÍCIES- Andrea Bocache Parro, José Cañuelo Monterde, Marc Compte Borrega, Leila Dahouch, Oscar Escobar Ortega, Pol Escuder Brufau, Emma López Bocache, Marta Manzaneque Piñar, Oscar Martínez Torbellino, Aina Medina Caballero, Yahya Mouaddah Sebbahi, Jones Carles Naranjo Pita, Toni Navarro Marín, Anna Palacios Garrancho, Maria Palacios Garrancho, Pau Parreño Gil, Xavier Pérez-vico Garrido, Judith Robles Prieto, David Rodríguez caballero, Nadine Ruiz Cobos, Biel Serena Riba, Melanie Soriano Montiel, Amin Tlarhi

CABINA 6 -TANITS-. Andrea Alcaraz Alcaraz, Míriam Alférez Nieto, Ivan Arenas Romero, Carla Bocache Parro, Carlos Díaz Martín, Fatima El Amrani, Hayat El Bagdadi, Maricel Forn Codina, Guillermina Gassó Bernadas, Sandra Gómez Gabarri, El Yass Lashab Saidi, Judit López Cabanillas, Carla Martínez Corchado, Oualid Mezroui, Ana Moreno Guerrero, Mariam Mouhli, Marina Navarro Martí, Carlos Ramos Gómez, Carla Riba Comellas, Jordi Rodríguez Rodríguez, Kun Tomàs Tort, Guillermo Toro Gonzalez, Ainoa Trucharte Garcia, Rafael Jonatan López Doya

CABINA 7 -TINTINS-. David Alamillo Olivenza, José Alcúdia Martínez, Paula Calle Cordero, Carlos Cañuelo Monterde, Carlota Cara Martínez, Gerard Díaz González, Daniel Doncel Espejo, Chaymae El Amrani, Violeta Forn Codina, Núria Gandia Viñals, Hector García Ortiz, Pol Guillen Rodríguez, Lisette Martín Santano, Míriam Martínez Torres, Candela Marín, Rebeca Mendiola López, Cristina Moreno Egea, Miquel Naranjo Pita, Marc Puig Vinyals, Ander Requena Sánchez, Oliver Romera Torres, Raul Salgado Trucharte, Dana Sánchez Romero, Marina Soriano Villagrasa, Alejandro Vela Garvín

CABINA 8 –PETITS PRÍNCEPS-. Juan Antonio Almoriz Rodríguez, Sandra Alvarez Navarro, José António Bejar Parreño, Mouad Bouharrats, Oscar Ciruelo Dalmases, Iker Cuevas Pérez, Aida Díaz Zamora, Sara Drago Pacheco, Adrian Fernandez Gomez, David Figueredo Pedraza, David Gónzález López, Lisset Lucena Bellido, Mar Iborra Cañete, Laura Martínez González, Raúl Martínez González, Maria Miranda Carrillo, Judit Navarro Marín, Meritxell Navarro Martí, Mireia Nieto Ferrer, David Nieto Gil, Lídia Rojas Checa, Sofia Torres Silva, Ylènia Vélez Bernal, Laura Molner Palomo

CABINA 9 -MASSAGRANS-. Carla Bonilla Mérida, Albert Búrria Pérez, Júlia Cortés Santabaya, Juliana Chiselef, Zaineb El Mail, Jana Gonzalez Garcia, Sheyla Laguna Moyano, Raúl López Expósito, Joel Marin Lasso, Omar Moumen, Júlia Muñoz Pujol, David Naranjo Morejón, Scarlett Palacios Soto, Ainoa Pascual Martín, Eva Pérez Figueras, Azahara Rodríguez Soria, Enrique Santano Bravo, Nerea Soriano Montiel

OBJECTIUS DE LA TRAVESSA

Emulant els antics navegants i les seves gestes per la Mediterrània, Ulisses al capdavant de tots, protagonista del gran viatge on a la fi el què compta no és tant arribar al destí sinó la durada i intensitat de la travessa mar endins, a mercè de perills i atzucacs, de ventures i plaers... amb les alforges plenes d'experiències i sabers, i els ulls valents de coratge..., aquesta nova singladura ens guiarà per sinuoses voltes amb el temps, el temps que avança imponderable, que ens defineix per la trajectòria deixada, temps de vi i de roses, temps per als records, pels projectes, pels futurs i pels presents, temps que teixeix pacient la serena Penèlope, esposa de l'Ulisses viatger dels espais i dels temps, i que desfà i esborra quan la nit dorm, volent guanyar el pols al temps..!

Aquest viatge també tindrà per objectiu enfortir les nostres arrels literàries i ser llegenda, arrelada al buc, arrelada al temps, celebrarem un acte d'amadrinament de la nostra biblioteca amb l'escriptora Mercè Canela i Garayoa, esdevindrà per a nosaltres una sirena-guia d'alta volada, pels oceans literaris que tant hem de conèixer i de fruïr...

I després de cinc temporades, vindrà el temps per l'adéu i els millors desitjos: els infants de la cabina de “Massagrans” hauran de deixar la nau per incorporar-se a una altra de més gran, per prosseguir viatge mar enllà, amb el rumb posat cap a nous horitzons i noves experiències, amb la mirada serena com el mateix Ulisses i amb recança al cor pels temps viscuts, pels temps de formació i convivència que ben segur tindran ben presents, els acomiadarem amb joia als ulls i entonant un Carpe diem!

PREFACI:

A principis del mes d'agost una notícia ens corglaçava la sang: la petita Vicky Manzaneque Piñar, de només set anys, finia la vida, víctima d'un càncer covat des de feia tres anys ben llargs..., aquella petita sireneta, altres temps enèrgica i plena de vida ens deixava a tots ben desolats:... la Marta, la seva germana bessona, la família, els amics, companys i mestres, res no es va poder fer per retenir-la amb nosaltres...! un dolor immens i punyent es va escampar com la boira, i els ulls atònits es miraven buscant raons, buscant certeses, preguntant als estels el perquè de tanta adversitat..., fou un adéu memorable: virtuosos violins enlairaren fragments musicals de record i d'absència, d'estima desesperada per una infantesa fugaç com el vol d'una fada boscana...

PRIMERS DIES DE NAVEGACIÓ

La bandera onejava a mig pal el dia 15 de setembre, data de convocatòria del passatge, diada de la Verge dels Dolors; Mai una data haurà estat tant al·lusiva com aquella, emmarcada per un cel gris i foscà, que venia a fondre's amb un sentiment de tristesa, vinguda de molt endins...

Així doncs, tal com consta en els registres i despatxos oficials, el dia 15 de setembre, seguint el calendari d'aplicació de la normativa vigent per a les embarcacions de Serveis, arriàvem amarres per començar una nova navegació, les veles s'hissaren i tot el passatge en ple, acompanyats pel nombrós grup de familiars assistents, es congregava a la zona arbrada del buc per presenciar la cerimònia d'inici: un conte d'animalons eixerits que pretenien dibuixar un arc de Sant Martí, per il·luminar els cors i el dia, tenyits de melancolia, sonaren acords musicals d'un petit acordió i el capità donà a tothom la benvinguda a bord, i tot seguit es procedí a plantar una olivera, jove, curulla de fruits i de vida, una olivera en record i homenatge a la sireneta Vicky, i al seu exemple de serenitat i lluita per la vida fins a la fi dels seus dies,...

Posteriorment, proper a l'entrada del buc, va quedar–hi instal·lat un petit altar de comiat que es va anar omplint de cors, de fadetes i adéus...

I així s'iniciava la cinquena travessa, amb el temps de referent, temps per curar ferides, temps per prosseguir avançant en el temps...

DISCURS DE BENVINGUDA DEL CAPITÀ

Em tremolen les paruales quan penso en l'inici de curs, els records, les forces i les esperances que havíem posat amb la nostra petita Viky eren tantes que la seva mort ens va deixar a tots (petits i grans) sense paraules. L'arbre de la vida que vam plantar al pati de l'escola en record de la Viky, l'olivera que veurem brotar any rera any i la força de la terra ens la farà recordar per sempre més.

Vam deixar al vestíbul del nostre buc un espai on deixar els últims records, aquell cor ple de paraules boniques i tendres...

El viatge continua i amb la pell a flor de pell comencem amb molta força pensant en molts dels camins que faríem plegats, aprenentatges, festes, eix, dinars, esport,... i un final de curs ben solemne. Els nostres Massagrans els hi haurem de dir adéu i fins aviat. Han fet amb nosaltres part del camí de la vida, però el dia 22 de juny hauran de baixar per anar a un altre buc i poder continuar amb força el seu viatge.

A tots/es pares, mares, mestres novells i veterans, juntament amb els alumnes des dels Patufets, Pinotxos, Tabalugues, Rovellons, Alícies, Tanits, Tintins, Petits Prínceps i Massagrans agafem-nos ben fort per cantar el nostre gran himne “ El món seria molt millor....” i començar aquest nou curs escolar amb ganes, i il.lusió.

BON VIATGE 2009/10!

 


 

EL BUC INSIGNIA “MARTA MATA” HA INICIAT EL SEU TERCER VIATGE

Camí de retorn a port, a les acaballes del viatge, va ser motiu de joia i satisfacció el doble reconeixement atorgat al nostre buc per la seva bona gestió i governament durant la travessa i pels bons projectes de millora i requalificació presentats, distincions celebrades per tota la comunitat i personal de bord, serveis i simpatitzants del buc, així doncs: Projecte “Punt Edu” de Biblioteca, que ha de posar a l'abast llibres i revistes interessants, així com fomentar el gust per la lectura i la informació, passió i llegat indiscutible de la nostra madrina “Marta Mata” i un innovador “Pla estratègic”, un tipus d'auditoria interna, objectiu de la qual és potenciar i optimitzar la millora de la qualitat i dinàmica de funcionament de la tripulació, en benefici de tota la comunitat del buc.

Pels volts d'inici de la campanya estival, el Sr. Joan Vich, cap suprem de les autoritats portuàries locals informà la Sra. Capitana Bernadas que el nostre buc havia estat escollit per acollir de manera provisoria la tripulació i el passatge d'una nova nau, el “Molinet 2” en el decurs de la propera singladura, el qual, per causes de retards i incompliment de la logística prevista, i fent honor al seu compromís amb el passatge, es demanava al buc Marta Mata la gentilesa d'acollir la dita càrrega, en una travessa en concepte de “situació excepcional”.

Ateses les bones relacions diplomàtiques de la capitana amb les autoritats locals, i fent honor de generositat i hospitalitat, el comandament de la nau accedí a la demanda formulada, procedint a planificar acuradament les reformes i contingències derivades de tal fet, conduint la nau a les drassanes per la rutinària posada a punt i el nou condicionament de les cabines i espais.

REVISIÓ I CONDICIONAMENT ESTRUCTURAL DEL BUC REALITZAT A LES DRASSANES DE CAN PAPASSEIT

Cobertas Inferior, estribord.

Responent a noves necessitats d'augment forçat de passatge, i amb el permís oficial d'alts càrrecs i dirigents del Govern del País, es concedí la impunitat provisional per excedir el nombre de passatgers i de tripulació. Es procedí a adaptar dues cabines de la planta inferior del buc situades a estribord, així com una cabina de serveis, dotant-la de noves lliteres, mobiliari adient i zona d'esbarjo adaptada a navegants de talla XXXS.

Segons els requeriments prescrits, s'ha condicionat la cabina inferior del buc per instal·lar noves cabines de passatge i de serveis:

Es mantenen les tres cabines més antigues del buc: Cabina 1 dita de “Patufets”; Cabina 2 “de Pinotxos”; i Cabina 3 “de Tabalugues” la qual passa a disposició del nou buc” Molinet-2”, juntament amb dues cabines auxiliars, a les quals s'han fet modificacions significatives per habilitar les dependències dels nous hostes allotjats i anticipar les seves possibles necessitats.

La tripulació també disposa d'una “cabina de Reunions” centralitzada, “Cabina de mediateca 1” on s'hi ha instal·lat un nou ambient, de premsa i redacció, i “Cabina de Recursos pedagògics i tecnològics”,

A babord:

“Ambient Artístic”, “English Atmosphère”, “Ambient de fusteria”, “Ambient de Creació narrativa i Redacció”, “Ambient de Ciències naturals i Investigació” i “Ambient Motriu i Corporal”, aquest darrer, instal·lat a les dependències del gimnàs del buc.

A la coberta superior:

Cabina 4 dita de “Rovellons”; Cabina 5, de “Alícia i Meravelles”; Cabina 6 de “Tanits”; cabina 7 “Tintins”, cabina 8 –fora de servei – cabina 9 “ocupada provisionalment per Tabalugues”, també cabina auxiliar de “material fungible”, “cabina de recursos musicals” , “cabina de mediateca 2” i “cabina de reunions 2” i petita àrea d'esbarjo, amb servei de botiga i guarda-roba situada davant de la cabina de “Tabalugues”. Es manté la mateixa disposició per als serveis de cuina i menjador, que ocupen una gran sala, a la zona central del buc, propera a una cabina annexa on es preveu que es dinamitzi una “Cabina de tertúlies“, anomenada “Escola de Pares i Mares”. També les dependències de Sala de màquines, annexos i cabines principals del Capità i Pilot de la nau-, ocupen sengles cabines centrals. Els espais exteriors també llueixen més, a la zona de parterre hi ha instal·lada una petita talaia d'avisament i tobogan-rampa de descens, per practicar habilitats motrius i recreatives, i l'enjardinat i arbrat caldrà esperar que prosperin i procurin bones ombres per guarir-se de les fortes solellades de primavera i estiu... Novament, a principis de setembre del 2006, el capità, i gran part de la tripulació del buc feren acte de presència per tal de posar-se en marxa i rebre les primeres instruccions generals. A destacar la càlida acollida que dispensaren els càrrecs de comandament a la tripulació: una rebuda cerimonial, amb imposició de medalles de benvinguda i obsequi de plantes simbòliques transmissores de bons designis i auguris per tota la travessa...., emotives fotografies de l'acte donen fe i testimoni de tan càlida recepció. Atesa la major complexitat de la nau, la tripulació prevista per la nova temporada, s'incrementa amb nous oficials, mariners i gent de la mar:

TRiPULACIÓ TEMPORADA 2007-2008:

Capità: Sra. Eva Bernadas i Cirera, donant continuïtat en les seves funcions de manar la tripulació i dirigir el buc al seu port de destí, representar al buc “Marta Mata“, donar-lo a conèixer i solucionar les múltiples incidències del dia a dia que sorgeixin a alta mar o als ports d'atracament... d’acord amb les instruccions que regeixen al territori marítim on pertany la nau, és a dir, territori català. Pilot: amb funcions d'arbitrar la provisió i desenvolupament de les Cartes dels Mars per on es navegarà, -dites “Programacions”- de les Taules i instruments de reflexió que estan en ús i són necessaris a tots els Oficials, així com dels itineraris, escales i ports d'avarament a realitzar. El pilot portarà els llibres foliats i segellats, segons correspon al seu càrrec, així també durà el control del “Quadern de Bitàcola” i el control de l’“Agulla nàutica” que, malgrat els balancejos que es puguin esdevenir, en tot moment ha d’assenyalar el nord; Per a tal càrrec ha estat designada la Sra: Marta Hervàs i solà. Sobrecàrrec: Qui realitzarà funcions administratives, donarà comptes i raons de les seves operacions en un llibre especificat per al cas, que tindrà els mateixos requisits exigits al de la Comptabilitat del Capità, i respectarà a aquest en la seva autoritat, així com prendrà acta de les reunions i acords i les enregistrarà en un document segellat i numerat, i en tindrà cura i les arxivarà, lliurant-les a qui les demani, amb el vist-i plau del capità, Sra. Arantxa Sena García de Eulate. Contramestre de la Coberta Inferior: Amb funcions de conservar l'ordre, la disciplina i el bon servei de la tripulació, demanant al Capità les ordres i instruccions convenients, i avisant de tots els esdeveniments previstos o necessaris i de les contingències sobrevingudes. Portarà també l'inventari del maquinari i pertinences de les cabines subjectes al seu control, i també vetllarà perquè cada mariner de la comunitat de petis navegants faci el treball assignat d'acord amb les instruccions rebudes, i vetllarà per la seva execució i puntualitat. Així mateix, prendrà actes i acords de les reunions d'aquesta comunitat, vetllant que aquests s'acompleixin i informant del cas als seu comandaments superiors, la Sra. Ivet Domínguez Gabarró.

OFICIALS I MARINERS:

Oficial de Marina responsable de la cabina “Patufets: Sra. Anna Garrido Belmonte. Oficial de Marina responsable de la cabina “Pinotxos: Sra. Núria Campmajor Giné. Oficials de Marina responsables de la cabina “Tabalugues”: Sra. Lina Codina Torruella i Sra. Mireia Puig Marsal. Oficial de Marina adjunt responsable d'atenció al passatge en estadi d'iniciació, col·laborador en afers musicals, suport a la Cabina superior i altres afers, -càrrec de confiança del Patró: Sra. Ivet Domínguez Gabarró. Oficial de Marina responsable de la cabina “Rovellons”: Sra. Montserrat Mir Gelabert. Oficial de Marina responsable de la cabina “Alícia i Meravelles”: Sra. Francina Gabarró Castelltort i mariner adjunt Sra. Natàlia Perramon. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tanits”: Sra. Marta Hervàs i Solà. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tintins” i organització de la Biblioteca a bord: Sr. Josep Maria Solé Valls. Mariner responsable de l'ambientació musical: Sra. Marta Carbonell Bosch. Oficial de Marina responsable de l'àrea de fitness i ambient corporal: Sra. Marta Trullols Rodríguez .Mariner responsable de Telecomunicacions i traductor a l'idioma anglès, actualment en pràctiques: Sr. José Ángel Muñoz Romero. Mariner responsable de prevenció i avisament de noves necessitats del Passatge incorporat: Sra. Arantxa Sena García de Eulate. Grumet Sra. Natàlia Perramon, co-responsable de la cabina d'Alícies al país de meravelles, que té la gràcia de tenir els grups de les Comunitats del Mitjans i Grans als Ambients. Mariner responsable d'assistència religiosa catòlica a bord: Sra. Yolanda Albarran Ruíz. Cap de Màquines, manteniment i servei d'acollida i atenció al Passatge: Sra. Rosa Hernàndez Cinca. Cap d'administració, Anna Mª Sanchez Vidal que acull la paperassa administrativa del centre. Cap del Servei de Neteja d'abord i responsable del seu equip: Sra. Carme Rodríguez, Juani Frenedoso, Pili Vilches, Tere Ruiz, Trini Pulido. Cuiner en cap del buc -no presencial-: Càtering Anoia S.A. Assistents de cuina i amfitriones de passatge: Sres: Núria Pérez, Antonia Giné, Silvia Gonzàlez. Assistents d'Animació i Activitats recreatives per al Passatge: Mariner responsable de la pràctica de la rítmica, Sra: Abrigail Cristobal. Mariners responsable de la pràctica del patinatge ,Sra: Marta Trullols i Sr: Jose Muñoz. Marinera responsable de la pràctica dels deures setmanals,Sra Puri Sanchez. Marinera responsable de la pràctica del dibuix, Sra: i Puri Capita. Marinera responsable d'instruccions musicals i Himnes diversos: Sra. Glòria Tomàs. Mariner responsable de la pràctica de l'idioma anglès: Sr: Jose Muñoz. Marinera responsable de la pràctica del joc lúdic i la matinal, Sra: Sílvia Gonzàlez. Mariner responsable de la pràctica dels escacs, Sr: Pedro Garcia. Mariner responsable de la pràctica del teatre, Sr: Joan Laguna. Mariner responsable de la pràctica dels esports, Sra: Marta Trullols, i Abrigail Cristobal. Mariner responsable de la correspondència transmarítima i institucional, Sr: Jordi Palà. Mariners i Oficials de Marina en funcions d'assessorament i Col·laboracions diverses: Sra: Carme Hito psicòloga de l'EAP d'Aqualata. Sra delegada d'Assumptes portuaris locals i d'assistència social, Sra: Lídia Cabré. Oficial en Cap de la marina, en funcions d'Inspecció tècnica, pedagògica i burocràtica: Sra. Pilar Casals Bosch Etc... Serveis de suport incondicional al buc: Provisió d'uniformes per al Passatge i la Tripulació, col·laboracions diverses i aportacions econòmiques: AMPA del Ceip “Marta Mata” presidida per la Sra. Silvia Gonzàlez i els seus i seves col·laboradors/es. Pràctic: Durant aquesta travessa ens ha estat concedit l'assessorament i suport a la navegació per arribar a bon port del Comandant Sr. Carles Parellada Enrich.

RELACIÓ DEL PASSATGE:

CABINA 1 -PATUFETS- Maria Fernandez, Dídac Drago, Andrea Pascual, Alba Serrano, Lucia Soriano, Ruben Ponce, Judit Pous, Àlex Carrasco, Yeray Marin, Judit Galan, David Santano, Kevin Martos, Lamyae Mouaddah, Chaymae Mouaddah, Anna Checa, Roger Sevilla, Javier Escobar, David Muñoz, Alen Jimenez, Berta Lluís, Ander Venteo, Erin Sanchez, Alba Robles, Alba Trucharte, i Jan López.

CABINA 2 -PINOTXOS- Eric Arbiol, Oliver Laguna, Gisela Bocache, Irina Bocache, Ariadna Benito, Arnau Cano, Geovani, Eric López, Nathan Lorente, Thais Castro, Josep Martínez, Heidi Segura, Cristina Molina, Ali Ridouan, Adriana Deulofeu, Emma Santano, Pau Serrano, Iker Ventero, Maria Figueredo, Marcos Garcia, Alegria Gonzàlez, Francisco Gomez, Ivette Gil, Daniel Garrudo, Annas Guettaf, Adel  Tlarhi.

CABINA 3 -TABALUGUES- Pol Barragan, Andrea Bocache, José Cañuelo, Marc Compte, Mohamed Djebour, Oscar Escobar, Pol Escuder, Yasmine Lakbir, Emma López, Marta Manzaneque, Victòria Manzaneque, Oscar Martínez, Aina Medina, Yahya Mouaddah, Antoni Navarro, Anna Palacios, Maria Palacios, Xavier Pérez-Vico, Judith Robles, David Rodríguez, Nadine Ruiz, Biel Serena, Melanie Soriano, Pau Gil, Jonnes Naranjo, Amin Tlarhi.

CABINA 4 -ROVELLONS- Andrea Alcaraz, Miriam Alférez, Ivan Arenas, Carla Bocache, Leila Dahouch , Carlos Díaz, Fatima EL Amrani, Maricel Forn, Guillermina Gassó, Sandra Gómez, El Yass Lashab, Judit López, Carla Martínez, Merzoui Oualid, Ana Moreno, Mariam Mouhli, Marina Navarro, Carlos Ramos, Carla Riba, Wiame Ridouan, Jordi Sànchez, Chayme Tlarhi, Kun Tomàs, Guillermo Toro, i Ainoa Trucharte.

CABINA 5 -ALÍCIES- David Alamillo, Lisette Martí, Jose Alcudia, Rebeca Mendiola, Eila Barragan, Cristina Moreno, Núria Calvés, Marc Puig, Chaymae El Amrani, Paula Calle, Ander Requena, Carlos Cañuelo, Raul Salgado, Carlota Cara, Antoni Sànchez, Gerard Díaz, Dana Sànchez, Daniel Doncel, Marina Soriano, Violeta Forn, Alejandro Vela , Núria Gandia, Héctor García, Pol Guillen, Erika Jimenez.

CABINA 6 -TANITS- Juan Antonio Almoriz, Lisset Lucena, Sandra Àlvarez, Laura Martínez, Mohamed Boharats, Míriam  Martínez, Lídia Buades, Maria Miranda, Iker Cuevas, Maritxell Navarro, Víctor Navarro, Sara Drago, Mireia Nieto, Adrian Fernàndez, David Figueredo, Sofia Torre, Maria Antonella Varone, David Nieto, Isabel Torrecillas, Judit Navarro, David Gonzàlez, José antonio Bejar, Abdessamad Guettaf, Joel Sànchez.

CABINA 7 -TINTINS- Juliana Chiselef, Zaineb El Mail, Carla Bonilla, Miguel Enrique Santano, Júlia Cortés, Azahara  Rodríguez, Francisco Expósito, Nerea Soriano, Sergio  Expósito, Ylenia Vélez, Elisabeth Gerecz, Jana Gonzàlez, Sheyla Laguna, Raul López, Mireia Lluís, Albert Búrria, Dennis Sanchez, Julia Cortés, Omar Moumen, Júlia Muñoz, Christopher Naranjo, Ainoa Pascual, Eva Pérez, Adrian Villegas, Alejandro Alferez.

OBJECTIUS DE LA TRAVESSA

La mar esdevé escenari i marc inconfusible de la vida a bord, efímera pàtria de navegants i aventurers, territori de trobades, d'intercanvis, de contactes i conflictes, mestissatge a la fi. Allà on mana patró no mana mariner, encara que cada identitat és única i sobirana,... serà prioritat en aquesta travessa que tant la tripulació com el passatge i el personal auxiliar i de suport a la nau vegin reforçats els seus vincles de pertinença al buc, que tothom hi trobi el seu lloc, on la generositat i l'esforç sigui molt més que una divisa a compartir... Aquest vol ser un viatge cap a l'interior de cadascú, recorrerem la geografia del cos bressolats pel vaivé de les onades juganeres i amb l'ajut de material altament sensible ens capbussarem cap a les balmes més pregones on dormen aixoplugats fràgils i tendres sentiments, els farem emergir per tal que tinguin identitat i reconeixement... de tot cor, de tot cos!

PRIMERS DIES DE NAVEGACIÓ

En data dotze de setembre de 2007, pocs dies després de la celebració de les festes estivals del port d'atracament, segons la data prevista pel Decret d'inici de salpament de les naus de serveis educatius i recreatius, publicada en el butlletí de Dret marítim del mes de juny, i havent consultat les previsions meteorològiques rutinàries, essent aquestes favorables, es procedí a inaugurar formalment la tercera singladura del buc Marta Mata, essent més nombrosa que mai la presència a bord de familiars acomiadant el nombrós passatge -al límit de l'aforament de confort del buc-, excedint excepcionalment la càrrega autoritzada per les autoritats portuàries locals a l'espera de disposar d'una nova nau “Aula d'acollida” que ha d'acollir passatge d'edats inferiors als tres anys, en l'etapa de presa de contacte i iniciació als aprenentatges de navegació assistida pels mars de la vida. El nou buc “Aula d'acollida” es troba en avançada fase de construcció a les drassanes de Vilanova, i es preveu que estigui enllestit ja ben entrada la primavera... És per això que durant la travessa, el petit passatge i la seva tripulació viatjaran acollits en les dependències acordades per les dues capitanes de sengles naus, fent bon ofici d'hospitalitat i solidaritat tal com preveu el Codi Deontològic mundial de bones pràctiques i salvament marítim internacional. Així doncs, anticipant-se una quinzena a la celebració del “dia marítim mundial”, lema del qual és aquest any les bones pràctiques ambientals i l'ecologia marina, la capitana Sra. Bernades i la contramestre Sra. Hervàs donaren la benvinguda al passatge desitjant una bona travessa...

PRIMERS DIES DE NAVEGACIÓ DISCURS DE BENVINGUDA DEL CAPITÀ

Un nou curs comença i els preparatius semblen estar a punt. Ja ha arribat aquell dia tant esperat pels infants i també per les famílies. Avui dia 12 de setembre el buc reprèn el nou viatge 2007/08 amb la mateixa força i il.lusió que el primer viatge. Noves idees, nous projectes, premis d'innovació educativa, Pla Estratègic, Disseny del Pla amb la seva Matriu DAFO ben elaborada i moltíssimes altres coses queden obertes i encaminades per aquest nou viatge. La rebuda a la nova tripulació docent es va fer amb molt cor, detall festiu de collaret de benvinguda, planta obsequiada de vida per transmetre a la vida del centre, juntament amb un bon esmorzar i un llibre de benvinguda van ser els detalls que l'equip Directiu tenia amagats en el buc. Dies intensos de treball, d'ordre, de posar les coses al seu lloc, i de tornar a la rutina van estar, però avui tot va tornant a la calma de centre amb el projecte ferm i coherent sota el braç. Us desitjo un any més, Molt Bon Curs Escolar!! Bon curs escolar!

 


 

EL BUC INSIGNIA “MARTA MATA” HA INICIAT EL SEU SEGON VIATGE

El període estival marca el canvi d’ activitat en certes tipologies de vaixells, així doncs, els bucs de “Serveis”, categoria a la qual pertany el “Marta Mata”, retornen a les drassanes per ser revisats i degudament condicionats de cara a la nova temporada , essent rellevats pels bucs “Comercials “i “Recreatius “ els quals gaudeixen de la màxima fluència de passatge.

REVISIÓ I CONDICIONAMENT ESTRUCTURAL DEL BUC REALITZAT A LES DRASSANES DE CAN PAPASSEIT

Responent a noves ordres i comunicats oficials d’ alts càrrecs i dirigents del Govern del País, el Marta Mata havia de doblar la capacitat de passatge, així doncs, atenent als requeriments prescrits, s`ha condicionat la Coberta superior del buc per instal·lar noves cabines de passatge i de serveis: Cabina 4 dita de “Rovellons”; Cabina 5, de “Alícia i Meravelles”; Cabina 6 de “Tanits”; També Cabina auxiliar de “Material fungible”, “Cabina de recursos musicals” , “cabina de mediateca 2” i “Cabina de reunions 2” A la coberta Inferior, a babord, s’han fet modificacions per tal d’instal·lar-hi unes Cabines temàtiques, molt especials: “Ambient Artístic”, “English Atmosphère”, “Ambient de fusteria”, “Ambient de Creació narrativa i Redacció”, “Ambient de Ciències naturals i Investigació” i “Ambient Motriu i Corporal”, aquest darrer, instal·lat a les dependències del gimnàs del buc. A estribord, es mantenen les tres cabines més antigues del buc: Cabina 1 dita de “Patufets”; Cabina 2 “de Pinotxos”; i Cabina 3 “de Tabalugues”; a més a més, s’han condicionat dues cabines auxiliars, per a reunions i requeriments del passatge, una Cabina emmirallada “tipus camerino de teatre”, amb accessoris de maquillatge, disfresses i tarima d’assaig per satisfer iniciatives teatrals i representacions, i també recreació d’ escenaris amb projeccions lumíniques. La tripulació també disposa d’ una “cabina de Reunions” centralitzada, “Cabina de mediateca 1” i “Cabina de Recursos pedagògics i tecnològics” Els seveis de Cuina i Menjador ocupen una gran sala , a la zona central del buc, propera a una cabina annexa on es preveu que es dinamitzi una “Cabina de tertúlies “, anomenada “Escola de Pares i Mares”. També les dependències de Sala de màquines, annexos i cabines principals del Capità i Segon d’ abord,-dit ara Pilot de la nau-, ocupen sengles cabines centrals. Els espais exteriors també llueixen més, a l’ espera que l’ enjardinat i arbrat prosperin i procurin bones ombres per guarir-se de les fortes solellades de primavera i estiu... A principis de setembre del 2006, el capità, i gran part de la tripulació del buc feren acte de presència per tal de posar-se en marxa i rebre les primeres instruccions generals. Atesa la major complexitat de la nau, la tripulació prevista per la nova temporada ,s’ incrementa amb nous oficials, mariners i gent de la mar:

TRiPULACIÓ TEMPORADA 2006-2007

.Capità:Sra. Eva Bernadas i Cirera, donant continuïtat en les seves funcions de manar la tripulació i dirigir el buc al seu port de destí, representar al buc “Marta Mata “, donar-lo a conèixer i solucionar les múltiples incidències del dia a dia que sorgeixin a alta mar o als ports d’ atracament... d’acord amb les instruccions que regeixen al territori marítim on pertany la nau, és a dir, territori català. Pilot: amb funcions d’ arbitrar la provisió i desenvolupament de les Cartes dels Mars per on es navegarà,-dites “Programacions”- de les Taules i instruments de reflexió que estan en ús i són necessaris a tots els Oficials , així com dels itineraris , escales i ports d’ avarament a realitzar. El pilot portarà els llibres foliats i segellats, segons correspon a l seu càrrec, així també durà el control del “Quadern de Bitàcola” i el control de l’ “Agulla nàutica” que, malgrat els balancejos que es puguin esdevenir, en tot moment ha d’ assenyalar el nord; Per a tal càrrec ha estat designada la Sra: Mata Hervàs i solà. Sobrecàrrec: Qui realitzarà funcions administratives, donarà comptes i raons de les seves operacions en un llibre especificat per al cas, que tindrà els mateixos requisits exigits al de la Comptabilitat del Capità, i respectarà a aquest en la seva autoritat. Vetllarà també per les bones relacions amb les autoritats portuàries locals, amb qui professa vincles d’ amistat i col·laboració institucionals, en ocasions més reeixides que en d’ altres!, Sra. Francina Gabarró i Castelltort. Dos Contramestres, amb funcions de conservar l’ordre, la disciplina i el bon servei de la tripulació, demanant al Capità les ordres i instruccions convenients, i avisant de tots els esdeveniments previstos o necessaris i de les contingències sobrevingudes.Portaran també l’inventari del maquinari i pertinences de les cabines subjectes al seu control, i també vetllaran perquè cada mariner faci el treball assignat d’acord amb les instruccions rebudes, i vetllaran per la seva execució i puntualitat. Contramestre de la Coberta superior: Sra. Carme Soler Gallart. Contramestre de la Coberta Inferior: Sra. Ivet Domínguez Gabarró.

OFICIALS I MARINERS

Oficial de Marina responsable de la cabina “Patufets: Sra. Raquel Franco Gou. Oficials de Marina responsables de la cabina “Pinotxos: Sra. Lina Codina Torruella i Sra. Mireia Puig Marçal. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tabalugues”: Sra. Ivet Domínguez Gabarró i Mariner adjunt: Sra. Natàlia Muñoz Royo.Oficial de Marina responsable de la cabina “Rovellons”: Sra. Francina Gabarró i Castelltort. Oficial de Marina responsable de la cabina “Alícia i Meravelles”: Sra. Marta Hervàs i Solà. Oficial de Marina responsable de la cabina “Tanits”: Sra. Carme Soler Gallart. Mariner responsable de l’ambientació musical: Sra. Irene Torras Cornado. Oficial de Marina en pràctiques, responsable de l’ àrea de fitness i ambient corporal: Sra. Marta Trullols Rodríguez. Mariner responsable de Telecomunicacions i traductor a l’idioma anglès: Sr. José Ángel Muñoz Romero. Grumet, responsable de prevenció i avisament de noves necessitats del Passatge incorporat: Sra. Cristina Vargas Molina. Mariner responsable d’assistència religiosa catòlica a bord: Yolanda Albaran. Cap de Màquines, manteniment i servei d’acollida i atenció al Passatge: Sra. Rosa Hernàndez. Cap del Servei de Neteja d´abord i responsable del seu equip: Sra. Carme Rodríguez, Pilar Vilches, Juana Mara Fresnedoso, Rosario fernandez i Mª Teresa Ruiz. Cuiner en cap del buc -no presencial-: Càtering Anoia S.A. Assistents de cuina i amfitriones de passatge: Sres: Núria Pérez i Mª Antònia Piñol. Assistents d’Animació i Activitats recreatives per al Passatge: Marinera responsables de Jocs Lúdics: Sra. Sílvia Gonzàlez. Marinera responsable de teatre: Sra Laia. Marinera responsable de piscina: Sra: Anna Sanchez. Marinera responsable d’esports : Sra Laura i Sra: Alícia. Marinera responsable d’instruccions musicals i Himnes diversos: Sra. Glòria Tomàs. Marinera responsable de la pràctica de l’idioma anglès: Sra. Ann, i Editta. Mariner responsable de la correspondència transmarítima i institucional, Sr: Jordi. Mariners i Oficials de Marina en funcions d’assessorament i Col·laboracions diverses: Sra: Pilar Sanlorien Sánchez, psicòloga de l’EAP d’Aqualata. Sra delegada d´Assumptes portuaris locals i d’assistència social, Sra: Lídia. Oficial en Cap de la marina, en funcions d’Inspecció tècnica, pedagògica i burocràtica: Sr. Manel Domingo Valls. Serveis de suport incondicional al buc: Provisió d’ uniformes per al Passatge i la Tripulació, col·laboracions diverses i aportacions econòmiques: AMPA del Ceip “Marta Mata” presidida pel Sra. Sílvia Gonzàlez i els seus col·laboradors Raul Bocache, Tere Parro, Alba Comellas, Marta Riba, Glòria Tomàs, Anna Sanchez, , Pilar Torbellino, Paqui Garrancho...

RELACIÓ DEL PASSATGE

CABINA 1- PATUFETS

Eric Arbiol, Oliver Laguna, Gisela Bocache, Irina Bocache, Ariadna Benito, Arnau Cano ,Geovani Antonio Larraz, Eric López, Nathan Lorente, Thais Castro, Josep Martínez, Heidi Segura, Cristina Molina, Ali Ridouan, Adriana Deulofeu, Pau Serrano, Iker Ventero, Maria Figueredo, Marcos Garcia, Alegria Gonzàlez, Francisco Gomez, Ivette Gil, Daniel Garrudo, Annas Guettaf, Adel Tlarhi.

CABINA 2- PINOTXOS

Pol Barragan, Iratxe Benitez, Andrea Bocache, José Cañuelo, Marc Compte, Mohamed Djebour, Oscar Escobar, Pol Escuder, Yasmine Lakbir, Emma López, Marta Manzaneque, Victòria Manzaneque, Oscar Martínez, Aina Medina, Yahya Mouaddah, Antoni Navarro, Anna Palacios, Maria Palacios, Xavier Pérez-Vico, Judith Robles, David Rodríguez, Nadine Ruiz, Biel Serena, Melanie Soriano, Amin Tlarhi.

CABINA 3- TABALUGES

Andrea Alcaraz, Miriam Alférez, Ivan Arenas, Carla Bocache, Leila Dahouch, Carlos Díaz, Fatima EL Amrani, Hayat El Bagdadi, Maricel Forn, Guillermina Gassó, Sandra Gómez, El Yass Lashab, Judit López, Carla Martínez, Merzoui Oualid, Ana Moreno, Mariam Mouhli, Marina Navarro, Carlos Ramos, Carla Riba, Wiame Ridouan, Jordi Sànchez, Chayme Tlarhi, Kun Tomàs, Guillermo Toro, Ainoa Trucharte.

CABINA 4- ROVELLONS

David Alamillo, Lisette Martí, Jose Alcudia, Rebeca Mendiola, Eila Barragan, Cristina Moreno, Núria Calvés, Marc Puig, Paula Calle, Ander Requena, Carlos Cañuelo, Raul Salgado, Carlota Cara, Antoni Sànchez, Gerard Díaz, Dana Sànchez, Daniel Doncel, Marina Soriano, Violeta Forn, Alejandro Vela, Núria Gandia, Héctor García, Pol Guillen, Erika Jimenez.

CABINA 5- ALÍCIA AL PAÍS DE LES MERAVELLES


Juan Antonio Almoriz, Lisset Lucena, Sandra Àlvarez, Laura Martínez, Mohaed Boharats, Míriam Martínez, Lídia Buades, Maria Miranda, Iker Cuevas, Maritxell Navarro, Aida Díaz, Víctor Navarro, Sara Drago, Mireia Nieto, Adrian Fernàndez, David Figueredo, Sofia Torres, Estefani Gerecz, Maria Antonella Varone, Leslie Glòria Gerecz, Judit Navarro, David Gonzàlez, José antonio Bejar, Abdessamad Guettaf,Joel Sànchez.

CABINA 6- TANITS

Juliana Chiselef, Zaineb El Mail, Azahara Rodríguez, Francisco Expósito, Nerea Soriano, Sergio Expósito, Ylenia Vélez, Elisabeth Gerecz, Jana Gonzàlez, Sheyla Laguna, Raul López, Mireia Lluís,Albert Búrria, Dennis Sanchez,Julia Cortés,Omar Moumen, Júlia Muñoz, Christopher Naranjo, Ainoa Pascual,Eva Pérez, Adrian Villegas, Alejandro Alferez

OBJECTIUS DE LA TRAVESSA

Aquest segon viatge vol ser- i valgui la redundància- molt mariner.... No és l’ objectiu fondejar per aigües molt llunyanes i exòtiques, buscar el repòs i la calma en illes solitàries ni aventurar-nos en agosarades costes infestades de taurons voraços, no, Volem gaudir la mar, sentir-la propera a ulls clucs, olorar el salobre, i sentir la brisa a flor de pell, volem fondre’ns en la mar, origen de la vida, bressol de vida i de progrés... Rendirem culte a la Mediterrània, la “Mare Nostrum” dels nostres avantpassats,” pulmó blau del planeta” Visitarem la mar des del Museu marítim de Barcelona, les velles naus,que ja reposen adormides en la nit dels temps... Bastirem una cala per convidar la mar a escola,..., .essències i criatures marines vestiran racons i passadissos, i alguna gavina s’ envolarà cel amunt.... Gaudirem amb els petits i farem “Tallers de la mar salada”, músiques, art, escenaris i experiències ens colraran la pell i el cor, tenyits de color blau marí..... I gota a gota, a frec d’ onada, tots plegats, embarcats en aquesta gran aventura que és aprendre i gaudir, compartirem la travessa, i rendirem honors a la nostra madrina, Marta Mata, il·lusionada i esperançada en la joia de treballar perquè una educació de qualitat, sigui possible, i prioritària per tota


AVARADA DEL BUC I PRIMER VIATGE

Pels volts de  la primavera de l´any 2005, a les drassanes de “Can Papasseit”, properes a la ciutat d´”Aqualata”,s´ha iniciat la construcció del buc”Ceip de Vilanova”. Sota les ordres dels càrrecs responsables dels bucs de “Nova creació” i seguint la normativa establerta, la nau ha de tenir unes dimensions d’eslora, mànega i alçada d’acord a les previsions del Cos d’Enginyers i Tècnics de l’Armadora “Gisa”, (tal com queda document en les “Cartes batimètriques del buc”. L’estructura de la nau es preveu sigui de formigó, amb interiors de pladur, d’estètica moderna i confortable, disposant de les últimes tecnologies de navegació, d’acord amb els temps en que haurà de fer-se a la mar, i amb acabats funcionals. Onejant des del Pal Major, hi haurà la bandera catalana, estendard de la nacionalitat de la nau,i requisit de identitat necessari per fondejar per tots els mars del món... Segons els càlculs de l’empresa naviera, es preveu que quedi ancorada al port en data de 12 de setembre del mateix any, i a l´ espera que els vents  siguin propicis per iniciar la primera singladura , i  ja definitivament.....fer-se a la mar, a la nostra mar, a la de tothom, a totes les mars........!!

LA  TRIPULACIÓ

Segons queda constància, per ordres d´ alts dirigents i funcionaris del Govern del País,i després d´ una rigorosa selecció formada per “Vells llops de mar –i algun tauró!-“s´ ha atorgat la confiança de tripular aquesta  Nau ,en la persona de  la Sra. Eva Bernadas Cirera, la qual ostentarà el rang de Capità,  qui ha seleccionat el seu equip: Contramestre, amb rang de “Primer d’a bord”, i responsable de la “Cabina de P.4”, la Sra. Marta Hervàs i Solà. Mariners amb rang d´”Oficial” i responsables  de la “Cabina de P.3”, les Sres: Lina Codina i Torruella i Anna Solé Carbonell. Mariners amb rang d´”Oficial” i responsables  de la “Cabina de P.5”, les Sres: Ivet Domínguez Gabarró i Sussanna Alarcón Valiente. Grumet, amb rang d´ “Oficial de  coordinació a bord” i responsable de la “Selecció musical”, la Sra. Glòria Mateos Rosell. Cap de màquines i manteniment, anfitriona i altres, amb rang de “Mariner”, la Sra. Rosa Hernández Cinca. Cuiner Principal ,sense rang, “Catering Anoia”. Assisents de cuina,i anfitriones de passatge, amb rang de “Mariner” , les Sres: Elisenda Borrull Solà i Mª Antònia Giné Piñol. Cap de Neteja i manteniment, amb rang de “Mariner”, Sra. Carmen Rodríguez Vela. A efectes de registre, consta la no incorporació de la “Oficial” Sra. Mireia Puig, operadora de cambra i tècnica informàtica, per motius de caire fisiològic , derivats de “fortes marejades” – esperem que transitòries-

EL PASSATGE

Segons controls de certificats i despatxos, en la data d’embarcament, consta un nombre no inferior a 73 passatgers, amb edats compreses entre els 2 i 5 anys, de nacionalitats diverses, i diverses llengües, alguns, experimentats navegants,i d´ altres iniciant-se en la seva primera travessa... Relació del Passatge:

CABINA 1 PATUFETS

Pol Barragan, Iratxe Benitez, Andrea Bocache, José Cañuelo, Marc Compte, Mohamed Djebour, Oscar Escobar, Pol Escuder, Yasmine Lakbir, Emma López, Marta Manzaneque, Victòria Manzaneque, Oscar Martínez, Aina Medina, Yahya Mouaddah, Antoni Navarro, Anna Palacios, Maria Palacios, Xavier Pérez-Vico, Judith Robles, David Rodríguez, Nadine Ruiz, Biel Serena, Melanie Soriano, Amin Tlarhi.

CABINA 2 PINOTXOS

Andrea Alcaraz, Miriam Alférez, Ivan Arenas, Carla Bocache, Leila Dahouch, Carlos Díaz, Fatima EL Amrani, Hayat El Bagdadi, Maricel Forn, Guillermina Gassó, Sandra Gómez, El Yass Lashab, Judit López, Carla Martínez, Merzoui Oualid, Ana    Moreno, Mariam Mouhli, Marina Navarro, Carlos Ramos, Carla Riba, Wiame Ridouan, Jordi Sànchez, Chayme Tlarhi, Kun Tomàs, Guillermo Toro, Ainoa Trucharte.

CABINA 3 TABALUGUES

David Alamillo, Lisette Martí, Jose Alcudia, Rebeca Mendiola, Eila Barragan, Cristina Moreno, Núria Calvés, Marc Puig, Paula Calle, Ander Requena, Carlos Cañuelo, Raul Salgado, Carlota Cara, Antoni Sànchez, Gerard Díaz, Dana Sànchez, Daniel Doncel, Marina Soriano, Violeta Forn, Alejandro Vela, Núria Gandia, Héctor García, Pol Guillen, Erika Jimenez,Toni Gaizka Sanchez,

DOTACIONS I EQUIPAMENTS

Com tot buc de Sèrie, el “Ceip de Vilanova”,comptarà amb tot l’avituallament necessari per  navegar i acomplir els seus objectius lúdics , pedagògics i vivencials de manera pragmàtica, així  està previst Que la Primera  Companyia Naviera en serveis del país, faci dotació de l’equipament  bàsic inicial, segons han assegurat els responsables en logística. Cal destacar que de manera generosa i altruista, fornits i experts navegants,  coneixedors dels perills i supervivents d’algun que altre naufragi  carregaran al vaixell –qual “Arca de Noè”- una masia, un castell i un mercat, per gaudi del passatge,... Són ben despresos, quasi van nus! (“Teatre Nu”)

OBJECTIUS DE LA TRAVESSA

Pot ser un de sol i en poden ser molts, l’objectiu de cada viatge ha de ser el coneixement, el goig d’aprendre, el plaer de conviure, de fer-se “persona”, de créixer harmònicament, amb les arrels ben fermes , el tronc robust,-també flexible-,i la capçada generosa de fruits i llavors noves, (com ho fa el tamariu, que arrela prop del mar) esperant amb delit el pas de les estacions, dels anys, fent pòsit perquè noves generacions siguin més justes, més generoses, més sàvies, i com recorda aquella vella cançó, cançó d’Itaca (Lluís Llach) “que el viatge no tingui només per finalitat  arribar al destí, sinó nodrir-se d’experiències, de vivències, de ventures i de coneixences...”QUE SIGUIN MOLTES LES MATINADES!! BON VIATGE A TOTHOM I BENVINGUTS A BORD!! SUPORTS INCONDICIONALS: guardacostes, vigilants dels fars, pràctics, “rastrejadors”, mecànics, bots salvavides.............- i alguna sirena!- Sovint, a alta mar, si bufen vents desfavorables,  les circumstàncies són “dures”, les maltempsades, els cops de vent, l’avistament de naus pirates, l’atac de taurons o altres adversitats poden posar en perill la nau, i esverar la tripulació i el més ardit dels capitans, al “Ceip de Vilanova”, res dolent no pot passar, atès que s’ha previst la intervenció d’una ONG incondicional del mar, la qual “apadrinarà” la nostra nau, col.laborarà i donarà suport a totes les iniciatives, farà propostes, i escriurà també les seves cròniques marineres al “Quadern de Bitàcola”, que respon al nom d’AMPA, de la qual en són membres destacats i actius: El SR: Juan Alcaraz.... amb rang de President, Sílvia Gonzàlez, Raul Bocache, Tere Parro, Alba Comellas, Marta Riba, Glòria Tomàs, Anna Sanchez, Pilar Torbellino, Paqui Garrancho...

LA VIDA A BORD

Dies previs a la primera singladura: Començar un projecte és una tasca de reflexió, meditació, previsió constant, veure el més enllà abans d’arribar-hi,un somni, una realitat.... Hem tingut la gran sort de tirar endavant la nostra filosofia, la nostra pràctica d’anys i mesurar en cada moment el més adient i oportú. Tot amb un únic objectiu, nodrir els infants, fer-los créixer en un ambient tranquil, serè,reposat. Imaginar, somiar en la possibilitat de participar en la construcció d’una escola des del seu inici és un gran repte. Saber que has participat, tant jo com tot l’equip, del res al tot, és una gran satisfacció,on la coherència d’allò que es diu amb allò que és fa hi és present en tots els moments de la vida al centre. Construïm plegats els fonaments d’un centre que neix el 2005 que té el nom del municipi, però ja arribarà el moment en que tingui un nom, una identitat. És cert que vam començar l’escola amb els infants com tots els centres de Catalunya, ara bé nosaltres i de forma extraordinària amb l’ajut dels pares i mares ho vam fer possible.  Des del primer dia vam donar un dels serveis important per la tripulació el menjador, i en una setmana es van començar les extraescolars del centre. Són molts els pilars de l’embarcació però com les formigues treballadores arribarem a construir aquest somni, aquesta realitat. Primeres setmanes, ja hem salpat! Dilluns 12 de setembre. Les 9:00 del matí. Com a moltes d’altres escoles, arriben els infants al nostre centre amb les motxilles carregades d’il·lusions. Però per al CEIP VILANOVA aquest no és un inici de curs com els altres… sinó el Primer, el punt de partida de la nostra escola. La població de Vilanova del Camí ha anat seguint amb curiositat els canvis i l’evolució de tot el que ha comportat, i que de fet encara comporta la construcció de la nova escola. Han estat dies de molts nervis, d’hores i hores de treball i de reflexió. De mica en mica,  hem anat veient com un solar buit on aparcaven els cotxes s’ha anat convertint  per encabir els espais i l’edifici de la nostra escola. I tot això acompanyat pels neguits que suposa l’espera de que tot estigui a punt, perquè els infants  comencin la data prevista. Per fi el Ceip Vilanova avui ja és una realitat. Una realitat que ha pogut ser possible gràcies a l’esforç que tothom hi ha abocat. Començant pels professionals de l’obra, les famílies, l’Ampa, personal de neteja  i tothom qui  ha donat el seu suport i col·laboració, molts d’ells sense esperar res material a canvi, només pel gaudir d’engegar una nova escola , avui podem dir que hem seguit el lema que ja ens identificava en el nostre projecte “L’únic regal posible és una part de tu”. Aquesta és la vostra escola...la nostra...la de tots! Primeres setmanes, ja sóm a mar obert! *El Q d B. Ja està “madur “ per viatjar a casa de....................... “CEIP VILANOVA DEL CAMÍ” SETEMBRE DE 2005

© 2019 Escola Marta Mata. Tots els drets reservats.